top of page

Przegląd spółek prawa handlowego

Koniec taniej JDG na podatku liniowym. Przepisy wprowadzające "Polski Ład" sprawiają, że prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na podatku liniowym stanie się najdroższą formą prowadzenia biznesu opodatkowaną w sumie niemal 24-procentowym p (19% podatek PIT + 4,9% składki zdrowotnej). 

Koniec prostych rozliczeń w spółce z o.o. "Polski Ład" przynosi także dodatkowe 9% składki zdrowotnej dla wypłat członków zarządu spółek kapitałowych. Najprostsza forma "wyciągania pieniędzy" ze spółki stanie się więc opodatkowana w sumie podatkiem w wysokości 26-41% (17/32 + 9% składki zdrowotnej).

Inne spółki prawa handlowego oraz przepisy KSH lekarstwem na te problemy. Ustawodawcy wprowadzający "Polski Ład" na szczęście nie przemyśleli dobrze wszystkich możliwości prowadzenia biznesu w Polsce i zapomnieli o wielu źródłach przychodu, które można legalnie generować na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a które nie podlegają składce zdrowotnej zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Z tego względu konieczne jest odświeżenie sobie przepisów KSH i nauczenie się podstaw funkcjonowania różnych spółek, nie tylko spółki z o.o. (także komandytowej, komandytowo akcyjnej, jawnej) aby w dalszej części szkolenia przejść do optymalnych form opodatkowania z wykorzystaniem spółek prawa handlowego i przepisów o różnych formach wynagradzaniu wspólników.

Ryczałt: szansa i wielkie zagrożenie

Atrakcyjną formą opodatkowania w Polskim Ładzie będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przykładowo przedsiębiorca świadczący usługi remontowe może płacić ryczałt w wysokości 5,5% od przychodu (nie można przy ryczałcie odliczać kosztów). Z kolei programiści będą mogli płacić ryczałt w wysokości 12% od przychodu. Składka zdrowotna ma wynosić 1/3 płaconego ryczałtu, więc programista na ryczałcie będzie w sumie opodatkowany stawką 16% (ściślej mówiąc "oskładkowanym i opodatkowanym" - jednak nie łudźmy się - składka zdrowotna jest para-podatkiem, który ma zasilić budżet państwa, a nie zapewnić nam opiekę zdrowotną na światowym poziomie, dlatego dla łącznego obciążenia składką zdrowotną oraz podatkiem PIT używam nie do końca prawnie profesjonalnego sformułowania "opodatkowanie").

Jest jednak jeden problem. Łatwo można zostać pozbawionym prawa do ryczałtu (i to wstecznie), jeżeli w ramach tej samej działalności gospodarczej prowadzi się jeszcze inną działalność niepodlegającą opodatkowaniu ryczałtem. O prowadzenie innej działalności nietrudno, jeśli przykładowo nasz programista lubi po godzinach inwestować na giełdzie. Zyski z giełdy mogą zostać uznane przez Urząd Skarbowy nie jako zyski z prywatnej działalności "po godzinach", ale jako zyski związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza jest tym samym podmiotem co osoba fizyczna i trudno jest rozdzielić co jest prywatne, a co firmowe). Wówczas od usług programistycznych - zamiast ryczałtu 12% - zostanie naliczony podatek na zasadach ogólnych 17/32% + 4,9% składki zdrowotnej.

Można się przed tym łatwo uchronić zakładając spółkę z o.o., która będzie świadczyła usługi na rzecz kontrahentów, a jej właściciel będzie ją fakturował ze swojej działalności za wykonaną pracę (w Polskim Ładzie należy przy tym zwrócić uwagę na przepisy o "ukrytej  dywidendzie").

 

Wówczas faktura z działalności będzie dla spółki stanowiła koszt, a przykładowo programista zapłaci 12% ryczałtu, a budowlaniec 5,5%.

 

Część zysku można zatrzymać w spółce i reinwestować ten zysk jako spółka np. na giełdzie - nie obawiając się utraty ryczałtu jako osoba fizyczna. Dodatkowo, o ile spółka nie przekroczy 2 MLN Euro przychodu, środki zachowane w spółce będą podlegały opodatkowaniu CIT 9%. 

Oczywiście powyższa konstrukcja działa nie tylko u programistów. Obecnie bardzo rozszerzono katalog zawodów, które mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem.

Warto przeanalizować swój biznes pod kątem połączenia JDG na ryczałcie ze spółką z o.o. na CIT 9%. Pozwoli to zminimalizować podatki, ograniczyć odpowiedzialność osobistą oraz przy odpowiednio poukładanej konstrukcji - ochroni Cię przed pozbawieniem prawa do ryczałtu. 

Analiza tego rodzaju konstrukcji będzie główną częścią tego szkolenia.

bottom of page