k

Aby zostać skutecznym inwestorem musisz poznać alfabet finansowy. W tym wpisie przedstawiam najważniejsze pojęcia z finansowego alfabetu. Będę je regularnie uzupełniał, więc wpis ten będzie "żył". Pamiętaj, żeby tu czasem zaglądać i uzupełniać wiedzę. Najlepiej jak zapiszesz się do newslettera (po prawej), a nic Cię nie ominie.


Aktywa

Zgodnie z polską ustawą o rachunkowości aktywa to: "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych".

Definicja ustawowa jest zgodna z tą, którą w prostszy sposób przedstawił Robert Kiyosaki w książce "Bogaty Ojciec BiednyOjciec""aktywa wkładają pieniądze do twojej kieszeni".

Ustawa o rachunkowości wskazuje na jeszcze inne istotne cechy aktywów:

a) aktywa muszą być kontrolowane przez jednostkę (czyli Ciebie, Twoją spółkę)
b) muszą stanowić zasoby majątkowe o wiarygodnej wartości
c) muszą powstać w wyniku przeszłych zdarzeń
d) muszą powodować w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych

Jeżeli coś co wytwarzasz, kupujesz lub w jakiś inny sposób generujesz nie spełnia wszystkich wymienionych cech, to nie są to aktywa. Praca na etacie "wkłada pieniądze do Twojej kieszeni", ale nie stanowi sama w sobie zasobu majątkowego, nie jest przez Ciebie kontrolowana ani nie wygeneruje korzyści w przyszłości jeżeli nie będziesz pracował. 

Jeśli kupujesz nieruchomość aby w niej mieszkać, to kupujesz majątek o wiarygodnej wartości, kontrolujesz ten majątek, majątek ten powstał w wyniku przeszłych zdarzeń, ale jeśli nie wynajmujesz tej nieruchomości i nie zamierzasz jej wynająć w przyszłości, to nie spowoduje ona dla Ciebie powstanie korzyści ekonomicznych w przyszłości.

Inwestycje

Inwestycje są to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści


ROI - Zwrot z inwestycji

ROI (ang. return on investment, zwrot z inwestycji) to wskaźnik rentowności stosowany w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku czy czynników nadzwyczajnych. Sposób obliczania wskaźnika:


Innymi słowy: dzielimy roczny zysk netto przez całą zainwestowaną kwotę (nie ma znaczenia czy jest to gotówka czy kredyt). 
Tutaj znajdziesz film, w którym opowiadam o obliczaniu ROI w inwestycji w nieruchomość.

Wynikiem z tego obliczenia jest ułamek dziesiętny, np. 0,11. Mnożąc go przez 100% otrzymamy wskaźnik wyrażony w procentach, np. 0,11*100% = 11%. Zwrot z naszej inwestycji wynosi 11%.


ROE - Zwrot z zainwestowanego kapitału

ROE (ang. return on equity, ROE, stopa zwrotu z kapitału własnego lub rentowność kapitału własnego) – wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych.W przeciwieństwie do ROI wskaźnik ROE bada zwrot z kapitału własnego, czyli nie bierzemy pod uwagę kwoty kredytu. Oczywiście podstawiając zysk netto pomniejszamy zysk o spłacane raty kredytu (kapitałowe i odsetkowe). 
Tutaj znajdziesz film, w którym opowiadam o obliczaniu ROE w inwestycji w nieruchomość.

{ 1 komentarze... read them below or add one }

Najciekawsze materiały prosto na Twojego maila:

Zgadzam się z Polityką Prywatności

O autorze:

O autorze:
Wojciech Gil - przedsiębiorca, inwestor, prawnik. Właściciel WG Property sp. z o.o. (inwestycje w nieruchomości). Z wykształcenia prawnik i historyk, z zamiłowania pasjonat wszelkich form przedsiębiorczej działalności człowieka.

Śledź na Facebooku:

Wojciech Gil. Obsługiwane przez usługę Blogger.

Reklama:

- Copyright © wojciechgil.pl -Metrominimalist - Designed by Johanes Djogan -